TALK2ME

香港
TALK2ME

今年Clockenflap現場將會出現一座八爪魚咁款嘅超巨型喇叭幫你現場發聲,有咩想講,text佢啦。
 

由Brian Fung及Hyeon-su Yang組成嘅建築設計團隊,過去曾參與不少藝術創作頂目,喺進行商業性建築工作中,兩人開始探索公眾以及社會建設嘅另類關係,嘗試透過設計促成都市人同公共環境之間更多元嘅互動。